วันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ภัทรชนะ

เต็มภัทรชนะในโอ่งอ่างหาของใส่
เต็มภัทรหทัยใจเต็มนะจะไม่กร่าง
เต็มภัทรคำนำวาจาเต็มใจวาง
เต็มภัทรทางตั่งใจมรรคตักให้เต็ม
เต็มภัทรไฟเดชแห่งใดให้เธอสุข
เต็มใจถูกให้เรียกใช้เธอสุขจ้า
เต็มกำลังตั่งช่วยเหลือตนบำนา
เต็มใจคราพูดเขียนความถูกให้นำทาง
เต็มใจให้ในความรู้ของผู้รู้
เต็มใจอยู่แม้สูญเสียความสุขได้
เต็มใจหมดแม้หมดดีเพื่อเธอใจ
เต็มใจให้แม้หลอกได้โกงของเรา
อ่างขวดถ้วยชามจานแก้วถังบ่อเขื่อน
กระป๋องเตือนโอ่งหลุมกะเป๋งทะเลสอ
เข่งอ่างชามจานถาดช้อนถุงธรรมรอ
แอ่งเเหล่งพอจัดอัดภัทรเต็มดีตน

เต็มภัทรชนะแม้ทะเลยังล้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น