วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ผิดสัญญาคราสัญญานการสัญญา


ผิดสัญญาคราสัญญานการสัญญาน
สัญญาว่ามารสัญญาดีตรงไหน
สัญญาผิดวิปริตสัญญาใด
สัญญาไว้สันดอนคราล่าสายัญ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น