วันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ตายดาบหน้า

ตายดาบหน้าเมื่อเวลาถึงดาบตาย
ตายดาบไหนคงต้องตายดาบข้างหน้า
ตายดาบใดก็ต้องตายทุกตนครา
ตายดาบหน้าเหนือตายหาในดาบใด

ดาบกับพระขรรค์

ตายขันธ์หน้าเมื่อเวลาถึงขันธ์ตาย
ตายขันธ์ไหนคงต้องตายขันธ์ข้างหน้า
ตายขันธ์ไหนก็ต้องตายทุกขันธ์ครา
ตายขันหน้าเหนือตายหาในขันธ์ใด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น