วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ให้สิ่งใดก็ย่อมได้สิ่งทานนั้น

ให้สิ่งใดก็ย่อมได้สิ่งทานนั้นให้รางวัลก็ต้องได้กลับคืนหา
ให้ความรักได้ความรักรัดนำพา
ให้การล่าได้รับคราวันว่องไว
ให้การร้ายก็คงรับการให้ร้าย
ให้เงินไปก็ได้เงินสิ่งล้ำค่า
 ให้ของสวยได้ของสวยทุกเวลา
ให้กาลาได้กาลานั้นกลับคืน
ให้ทรยศก็ได้คดคนคบยาก
ให้จำจากก็ต้องพรากของรักเขา
ให้ชีวิตได้ชีวิตคิดขยายสังขารเรา
ให้มัวเมาเขลาเมามายาความเมา
ให้ชื่นชนชนเขาชื่นเราชื่นใจ
ให้ยาใดกลับได้รับกลับคืนหนี้
ให้ความสุขเรานั้นสุขขึ้นทุกที
ให้ราวีมาตีต่อก่อความใคร
ให้ความมีกินมีอิ่มลิ้มรสใด
ให้ประชาปทีปพระตรัยสดใสครบ
ให้เสรีที่แท้จริงความคิดจบ
ให้คำรบคำด่าทอได้สิ่งใด
ให้คำลวงคำหลอกพอกผลจุด
ให้ความเป็นมนุษยะชนร่วมพลผอง
ให้ความรู้ให้ฉลาดเห็นทันตรอง
ให้ข่าวกรองต้องได้ข่าวกรองแท้จริง
ให้ความยากให้ขัดขวางทางอริยมรรค
ให้ความปักในร่วมใจร่วมฆ่าเข่น
ให้ความศาตร์ในคนคราสสอนฆ่าเป็น
ให้คันเข็นเบ็ดอุทิศเป็นค่าปลา
ให้ความรู้นะวัฏฏะกรรมดีอาต
ให้ความรู้อาวุธปราชญชาติคำฆ่า
ให้ความเลิศประเสริฐศาตร์วางลงลา
ให้แท้มามาแจกแท้กรรมแน่จริง
ให้ทางใสใสสว่างทางสายสุข
ให้สายทุกข์สุขก็เกิดมาแล้วดับ
ให้สายทรัพย์ทรัพย์ทับถมทวีทับ
ให้ในจับปรับความรวมคนเด่นดัง
ให้ส่งเสริมเขาเสริมส่งแม้ไม่อยาก
ให้เขาจากต้องจากบ้างทางฉไน
ให้เขากฏมารับกฏกฏอะไร
ให้เขาไว้ในวันหนึ่งรับกลับวัน
ให้เขาหยุดเราต้องหยุดเขากรรมใหญ่
ให้เขาไร้บ้านที่อยู่ชาติไหนล่า
ให้เขาหมดในสุขใจใครธรรมมา
ให้เขาล้าให้เขาหนักปักคราสลง
ให้เขาเหนื่อยในทุกข์ใส่ให้เธอหลอก
ให้ความยอกยักในหยอกและในหยิก
ให้ความสางทางสบายใจเพริ้ดพริ้ง
ให้ความจริงที่จริงใจไม่หลอกวรรณ
ให้เงินคล่องให้เงินคราวเขาเงินขาด
ให้ธรรมธาตุอาจหลทางที่สวยย้อน
ให้เสื้อผ้าคนอบอุ่มเครื่องห่มนอน
ให้พาหะนะเลิศร่อนเดินได้ไว
ให้กำลังครั้งอาหารให้กำหลัก
ให้จำจักรสติปัฐฐานนะไหน
ให้ความมัวเมฆบังเงาเมฆหนาไร
ให้ความไร้ในความยากคนตากตรำ
ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น