วันพุธที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ความซับซ้้อนของความคิดของคนแต่ละประเทศ

ความซับซ้้อนของความคิดของคนทน
แต่ละประเทศแต่ละเมืองสนสุขสิ่งไหน
คนบางประเทศชอบฟังเทศบ้างเข้าใจ
คนเทศไหนใครเทศใดไม่ได้ฟัง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น