วันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

มีสิทธ์. ไม่มีสิทธิ

มีสิทธิทำมีสิทธิคิดมีสิทธิเขียน
มีสิทธิเรียนมีสิทธิรุ่งมีสิทธิรัก
มีสิทธิอ่านมีสิทธิพูดสิทธิสมัคร
มีสิทธิทักมีสิทธิทายมีสิทธิทำ
มีสิทธิวรมีสิทธไหว้มีสิทธิแพรก
มีสิทธิแยกมีสิทธิโยนิโสสา
มีสิทธิค้นมีสิทธิคบคำรบครา
มีสิทธิหาแห่งหนใดกฏหมายคน
มีสิทธิแพ่งมีสิทธิเพริดเพลินจริต
มีสิทธิติดตามผลงานที่สวยสน
มีสิทธิที่ใจมีสิทธิิิิเขียนอำคน
มีสิทธยลไม่สนใยใจหมดจริง
มีสิทธิพิพากมีสิทธิพิจารณ์มีสิทธิพิจักร
มีสิทธินักนำตัวอย่างคนกุศล
มีสิทธิตามน่าสนจิตอุทิศตน
มีสิทธิสนใจในสาธารณะทำ

มนุษยชน....พี่ว๊ากน้องแว้ก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น