วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

เต็มใจเมื่อโลกเจริญอาหารสุขทุกข์ไม่เกิด


เต็มใจเมื่อโลกเจริญอาหารสุขทุกข์ไม่เกิด
เต็มใจเจิดคนสมัครสมานจ้า
เต็มใจเมื่อเงินโจรร้ายหายในบาบา
เต็มใจว่าชักชวนคนไม่มีภัย
เต็มใจเมื่อวิชายังกำบังธะ
เต็มใจนะคนพิเศษภิสิทธิหวัง
เต็มใจพบไม่หลีกหลบทักทายยัง
เต็มใจหวังฤาในฟ้าสมัคคี
เต็มใจเห็นเต็มใจหัดจัดตุจิต
เต็มใจคิดมรรคคะคราทางสุขขร
เต็มใจสุขเมื่อมีสุขสถาพร
เต็มใจวรพรเสรีพระมีบุญ

เต็มใจ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น