วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

นายนายนายธรรมสิ่งใดทาสมีสุข

นายนายนายธรรมสิ่งใดทาสมีสุข
นายมีทุกข์ทาสไม่มีกินพอใช้
นายรักทาสห่วงมากเหลือทำอย่างไร
นายมีใจไว้ช่วยทาสศาสตร์มีกิน
นายกำหนดชีวิตกฏชีวิตกอด
นายตัวรอดทาสไม่รอดเป็นได้ไหม
นายส่งเสริมคิดความรู้พอพอใจ
นายรักใจใส่ใจทาสนาถโพธิธรรม
นายมากมายนายมากมากลากระทาส
นายนำบาททาสสบายเป็นไฉน
นายแท้แท้นายแน่แน่รักสุดใจ
นายกลุ่มใดในทาสกลุ่มปทุมทาง

นาย๙หน้า

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น