วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

เมื่่อเป็นเช่นนั้นมันก็เป็นเช่นอย่างโน้น

เมื่อปรับเปลี่ยนอาจจะเป็นอย่างเช่นนี้
เมื่อเป็นใยเช่นอย่างนั้นเกิดไม่มี
เมื่อเป็นนี้เป็นเช่นนี้กรรมของใคร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น