วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

เมื่ิอมีโอกาสทำดีเมื่อมีโอกาสทำร้าย

เมื่ิอมีโอกาสใจใฝ่ทำดี
เมื่อมีมีมีโอกาสได้ทำร้าย
เมื่อมีช่องโอกาสโกงโกงตั่งใจ
เมื่อมีมีโอกาสใหญ่ทำร้ายคน
เมื่อมีแก่นโอกาศแล้วทางสวยสด
เมื่อมีบทโอกาสเบียดเบียนทำหลัง
เมื่อมีแล้วโอกาสในอำนาจตังค์
เมื่อมีผังครั้งโอกาสสั่งคราวไม่มี
เมื่อมีจิตโอกาสกิจมากรรมก่อ
เมื่อมีพอแบ่งธรรมทานสำราญใส
เมื่อมีโอกาสเกิดแจ้งเจริญจิตเพราะใคร
เมื่อโอกาศมีเป็นนายก้าวหน้าเดิน
เมื่อโอกาศมาถึงใครต้องไคว่คว่า
เมื่อโอกาศบ้างก็หาทำสูงได้
เมื่อโอกาสมาถึงแล้วต้องทำใจ
เมื่อโอกาสไม่ถึงใครไม่รู้เลย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น