วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ด่า

ด่าดาใดในแดดวงห้วงเหวหก
ด่า น นะหมกขุ่นเคืองความยามขอดขาม
ด่า งงนะลงพระลาดขาดสิทธิตาม
ด่านทุกข์ความด่านขวางคำด่านคำควร

ด่า น พระ 69

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น