วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

การอุดมอุดมการณ์กาลอุดม

กาลสะสมการส่งเสริมการสุขสันต์
การสังคะยะนานะกระดูกวัน
การสร้างสรรค์การสืบสานการปรับปรุง

การอุดมบ่มลงกาลนานสุดนับ
อุดมจับอุดมจิตอุดมผ่อง
อุดมสารอ่านสาระผู้นำครอง
การสมต้องคล่องอุดมสมบูรณ์นา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น