วันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

พวกพระวกภกอุบัติหรืออุบาทว์

พวกพยาธิพวกพยัคฆ์พวกพักใหญ่
พวกจำเพราะเจาะจำพวกจำไม่ได้
พวกกรรมใหม่ไร้กรรมเก่าเร้ากรรมแรง

พวกยุคแปดพวกใครแอกพวกใครปลด
พวกกำหนดพวกกำเนิดไม่เชื่อว่า
พวกตัวตูพวกตัวสูกำหนดนา
พวกไร้ค่าไร้ราคานั้นมีจริง

พวกมีค่ามีราคามาขายทาส
พวกสะอาดจริงไม่มีหนี้หรือหว่า
พวกใครทาสไม่ใคร่ปลดทาสมีมา
พวกตูค่ามีราคาไม่ยอมตาย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น