วันพุธที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

เรารักเมืองไทย

เรารักเมืองปารีสแต่ไม่คิดจะไปเที่ยว
เรารักเมืองเขาเขียวกุ้ยหลิงดีดูภาพถ่าย
เรารักเมืองไฮดินเบิกแหล่งสวยเลิศไม่ได้ไป
เรารักงามพุกามเมืองใสไม่มีกำหนดการณ์
เรารักเวียงจันทร์เมืองสวยธรรมวันเราทำใจ
เรารักเมืองยะไข่ไม่ได้ไปเขาเข่นฆ่า
เรารักกัวลาลัมเปอดูภาพเธอตึกแฝดนา
เรารักเมืองยะลาทำไมนะจะปลอดภัย
เรารักเมืองอังกฤษลอนดอนคิดเลิศแหล่งจุด
เรารักโตเกียวดุจแสนวิสุทธิแฟชั่นสวย
เรารักเกาหลีจังเมืองความหลังเขาสุขรวย
เรารักทวายด้วยน่าสนสวยทะเลดี
เรารักเมืองชวาชลพนาเกาะเด่นดัง
เรารักเมืองเเหล่งคลังสิงคโปรพรั่งพร้อมกฏสวย
เรารักฟิลิปปินส์เกาะงามถิ่นความอำนวย
เรารักพม่าสวยศาสนาอวยพระพุทธา
เรารักไคฟงนะเมืองธรรมมะฆ่าจริงญัติ
เรารักเวียดนามทัศน์เกษตรจัดดีจังจ้า
เรารักเมืองฮ่องกงเมืองสุขสมศีลป์ศาสตรา
เรารักกัมพูชาเมืองค้นหาลัทธิรงค์
เรารักเมืองจีนใช่กำลังใจในแนวกลาง
เรารักเมืองสุขขังลังกาวีธรรมส่งสอน
เรารักเมืองปีนังตลาดทั้งผ้างามอร
เรารักเมืองนครศรีธรรมธรไม่โสกัง
เรารักเมืองกระบี่่ขุนเสนีย์กระบี่คู่
เรารักธรรมมะอู่ข้าวน้ำสุขนครสวรรค์
เรารักเมืองไพลินงามโสพินดินงดงาม
เรารักเมืองรงค์รามรามาดี
มีข่าวคน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น