วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ลูกจ้างกับทาสต่างกันนา

ลูกจ้าจ้าในลูกจ้างมีเงินจ่าย
ลูกไม่จ้าเงินไม่มาจบครับนาย
ลูกจ้างใดในกินรวบรัดนายเรา

เจ้ามือ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น