วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ถ้าเราเรียนเฉพาะชอบเรียนต้องเรียนดี

เรียนภาษาเรียนภาษีเรียนถ่ายทอด
เรียนค้าขายเรียนพฤษาพาสุขกอด
เรียนทำคลอดเรียนการเรือนเรียนของเรา
เรียนของคำเรียนจำความเรียนจำคน
เรียนกินวนคนกินไรใครก่อหลัง
เรียนกินแรงเรียนมาพรากกากกรรมรัง
เรียนโกงกางกร่างข้างครั้งพืชพรรณรวย
เรียนบรรดาล่าบรรดารล้านเงินทอง
เรียนผยองเรียนเผยอเรียนเรื่องไข่
เรียนชีวิตเรียนผลลัพธ์เรียนบวกไร
เรียนธรรมไหนเรียนทำจริงทิ้งปลดปลง
เรียนนับค่าเรียนจับตาค่าวัตถุ
เรียนปะผุเรียนปันพระเรียนปักหลัง
เรียนขันติตาสว่างทางร้ายพัง
เรียนรักขังยังริเข็นเรียนร่างกรรม
เรียนพานิชย์ชัยยะนะจะวานิช
เรียนนำติดกิจอาวุธส่งใส่ร่าง
เรียนตีแตกเรียนตั่งตัวเรียนสับราง
เรียนงานสางเรียนงานเสริมอายุยาว
เรียนหนีตายเรียนหนักตรงเรียนสรงกาย
เรียนปักใยเรียนเรื่องยาเรียนหาขันธ์
เรียนขูดเกลาเราขัดสีฉวีวรรณ
เรียนภาพนั้นเรียนภาพนี้เรียนภาพงาม
เรียนไม่หยุดเรียนกลจักเรียนการจาก
เรียนเรื่องรากแก่นต้นไม้และใบล่าม
เรียนการสอนยิงลูกศรตรงใจตาม
เรียนเพื่อข้ามล่ามโองคะกิเลสกอง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น