วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

อาลัยยักษ์อะไรยะอารัยนึก

อะไรตรึกเพื่อตัวตนเพื่อสุขค่า
อะไรนะสิ่งสงสัยในเกิดมา
อาลัยหาอะไรเห็นประโยชน์ธง
อะไรคิดติดวัฏฏะณวัดตัก
อะไรหลักของคนขลังและคนสน
อาลัยฤาคิดสร้างสรรค์คำถามดล
อะไรกร่อนความเป็นชนไม่รู้ลา


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น