วันพุธที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

สมาธิสมาเต๊อะสมาทุกข์

สมาปลุกอริยาบทตั่งคำถาม
สมาโทษสมาที่สนธิยาม
สมาตามตามสมาธิที่ใจ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น