วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ที่ที่ไม่มีอุปสรรค์

ที่ที่ไม่มีอุปสรรสวรรค์กฏ
ที่ที่ไม่มีตัวกดความโง่เขลา
ที่ที่ไม่มีความผิดถูกพวกเรา
ที่ที่ไม่มีพวกเขาเหมาของตน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น