วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

หากจะหยุด

หากจะหยุดอุปถัมภกยกศีลศาสตร์
จะหยุดมาดหมายมั่นในเขาแจก
จะหยุดช่วยหยุดกุศลคนย้ายแยก
จะหยุดแจกจะหยุดให้ในใจจริง
หากจะหยุดหุตคณาคณะหัด
จะหยุดปรัชญะนะพระต้องจอด
จะหยุดแสงที่สดสวยสว่างทอด
จะหยุดลมที่โปรยกอดหายใจคลาย
หากจะหยุดดินแหล่งแร่ที่แปรเปลี่ยน
จะหยุดเรียนชีวิตเย็นธรรมคุณค่า
จะหยุดธรรมปฏิบัติพัฒนา
จะหยุดฟ้าด้วยบังแผ่นแดนดินใด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น