วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ยศช้าง

ธุรยศทุรโยทธุลีเยอะ
ธุรเปรอะทุรปลดธุลีไป่
ธุรคิดทุรค้างธุลีไคล
ธุรใสทุรสัจธุลีซาง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น