วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2558

กำลังเต็มเปี่ยมอิสระทางจิตใจ

กำลังเต็มเปี่ยมอิสระทางจิตใจ
ไม่่มีใครควบคุมใจใจใครได้
คุมร่างกายคุมจิตใจไฝ่รัดไร้
ใจใครใครมันใจใครไม่มีเลย

ไม่มีจิตวิญญาณ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น