วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2558

กดผิดชีวิตเปลี่ยน^^

หากกดผิดชีวิตเปลี่ยนชีวิตป่วย
หากกดส่วยอาจไม่สวยม้วยอนาถ
หากกดผิดหมดภัยพิษในกรรมชาติ
หากกดปราญชยะนาปรากฏการณ์

ผิดกฏธรรมชาติ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น