วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ผิดศีลกับคนอื่นๆเพราะถือว่าไม่ใช่ญาติ

ผิดศีลกับคนอื่นๆเพราะถือว่าไม่ใช่ญาติ
ผิดศีลศาสตร์พยาธิหนี้มีหรือไม่
ผิดศีลไม่ได้เพราะญาติตนจริงหรือไร
ผิดศีลไม่สนใจใครใช่ญาติตน

ญาติยาดยาทยาธิญาด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น