วันอังคารที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2558

เสียดสีเก่งเร่งเสียดสีมีสีสี

เสียดสียีเสียดสีหลักคำเสียดสอน
เสียดสีสีมีสีใส่เพิ่มสีสุขรอน
เสียดสีหรณ์วรสีสีสีสวยจัง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น