วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ไม่มีใครเปลี่ยนใครใด้ให้เหมือนใคร

ไม่มีใครเปลี่ยนใครได้เขาไม่เปลี่ยน
ไม่มีใครเปลี่ยนเขาได้หากเขาเพียร
ไม่มีใครเปลี่ยนเขาเปลี่ยนใจเขาตรง

ไม่มีใครอยากเปลี่ยนใครถ้าเข้าใจ
ไม่มีใครสวมบทให้เขาไม่เปลี่ยน
ไม่มีใครอยากเข้าใกล้บทร้ายเรียน
ไม่มีใครเปลี่ยนสร้างเปลี่ยนไม่เข้าใจ

ไม่มีใครเปลี่ยนปรับหลอกกรอกไม่กลับ
ไม่มีใครเปลี่ยนคนกลับเขาไม่เปลี่ยน
ไม่มีใครเปลี่ยนเรื่องได้ตัวละครเวียน
ไม่มีใครเปลี่ยนได้เปลี่ยนเท่ากรรมมา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น