วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2558

บ่อ ความสุขหรือความทุกข์นะนะบ่อ

บ่อ ความสุขหรือความทุกข์นะนะบ่อ
บ่อบุญรอเหมือนบ่อเพชรเรือนล้ำค่า
บ่อทองชุบบุญอันใดสุขงามตา
บ่อเงินหนาเงินมากฆ่าผลอะไร

บ่อน้ำกรดสลายหมดร่างใครแกร่ง
บ่อน้ำแรงแพรงไฟร้อนละลายสิ้น
บ่อไฟฟอนเผาขอนไม้ถ่านพร้อมดิน
บ่อไฟถิ่นหมอกมืดมัวกลั้วสายตา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น