วันอังคารที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ปฏิ

ปฏิสนธิสนมากที่ปฏิไหน
ปฏิผลใดผลแจ่มใสในสว่าง
ปฏิคานุสัยสงค้างหมักหม่นจาง
ปฏิวัติต่างวัฒนะประวัติวงษ์

ปฏิปฏักประตกตระหนักปฏักปฏิ
ปฏิปักที่ปฏิสนทำปฎิบัติใส
ปฏิทินนะปฏิปทาปฏิพัทไท
ปฏิบัติไหนปฏิบัติตายปฏิบัติเป็น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น