วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2558

สิทธิในโลกหล้าสิทธิหนาสิทธิจาง

สิทธิในโลกหล้าสิทธิหนาสิทธิจางสิทธิต่างในรูปทำนามทำอัต
สิทธิมากสิทธิไม่มากสิทธิรัด
สิทธิสัตย์สิทธิประสิทธิประสัจธรรม

ยังงัยยังงัยเราก็ไม่เลือกเธอเพราะ?

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น