วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นของแน่

ความเกิดแก่ความเจ็บตายเป็นของแน่
ความเกิดแลเห็นได้ในตนตัวสำแดงผล
ความแก่มากความแก่น้อยเด็กตัวตน
ความเจ็บสนวนที่เจ็บเจ็บตนใด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น