วันพุธที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ซากร่างเกวียนชำรุดสุดรักษา

ซากกายาที่สง่าเมื่อยามไหน
ซากสังขารมีประโยชน์หรือมิตาย
ซากกายใดรักษาได้บุญทานใด

ผู้รักษา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น