วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ยูทูปอินเทอเนตของที่ไม่ใช่ของของเรา

ยูทูปอินเทอเนตของที่ไม่ใช่ของของเราทีวีจอแก้วเร้าไม่ใช่ของเราจริงอย่างที่
ภาพยนต์จอเงินฟิมล์สรรเสริญเรื่องสวยดี
หนังสือมีความรู้ดีไม่ใช่ของของเรา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น