วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

พอใจไหมที่เกิดมาในโลกที่

พอใจไหมกับสิ่งที่เกิดมาได้
พอใจไหมกับสิ่งที่เกิดพร้อมกาย
พอใจไหมกับใจร้ายในตัวตน
พอใจเเล้วกับความตายเมื่อมีเกิด
พอใจไหมร่างประเสริฐได้รับให้
พอใจไหมกับร่างที่ไม่ใหญ่ไป
พอใจไหมกับร่างใจแฝงติดตัว
พอใจไหมกับสามารถที่ปลูกปั้น
พอใจไหมคนสำคัญเหมาะเตรียมคล่อง
พอใจไหมกับดวงใจตรงศีลครอง
พอใจไหมร่างกายจองค่ามากมี
พอใจไหมกับสิ่งได้ไม่อยากได้
พอใจไหมแม้อยากได้ไม่ได้ที่
พอใจไหมหากจะได้พยายี
พอใจไหมสบายที่ทำลายไร
พอใจไหมความไม่เหมือนเขาให้เหมือน
พอใจไหมเราเหมือนเหมือนเขาเหมือนไม่
พอใจไหมแสงสว่างทางพุทธไร
พอใจไหมเทวดาใจหรือยักษ์ยง


เต็ม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น