วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

อยู่ใกล้เธอแล้วไม่ปลอดภัย

อยู่ใกล้เธอแล้วไม่ปลอดภัย
ยากไร้ความมั่นใจคงมั่น
มั่นคงไม่มั่นคงไม่ปลอดภัยวัน
มั่นคงฉันเธอไร้ภัยคงมั่นคง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น