วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ส่องง

ส่องงส่งงอซองง
ส่องหงงส่งหงอส่อไหง
ส่องงงส่งงามส่งไง
ส่อไหงใสหงอส่องง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น