วันพุธที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ปันยา

ปันยาช่วยอำนวยให้ใผ่รักษา
ปันยาคราเขาเจ็บหนายาส่งให้
ปันยาดีใด้ยาดีกลับมาไว
ปันยาไปปันยามาสุขภาพดี
ปันยาร่างกายเมื่อคร้ังเขาเป็นทุกข์
ปันยาปลุกชีวิตดีชีวีใส
ปันยาป้อนเมื่อความใดวาจาใน
ปันยาใจใยน้ำจิตอุทิศลง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น