วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ความเพียรในการเบียดเบียนความเบียนในไม่เบียดเบียน

ความเบียดเบียนที่แสนนานวันอดทน
ความเบียดบนความเบียดบานนานแค่ไหน
ความอดทนความไม่ต้องทนนานไป
ความเบียดใดในตัวเราเล่าตัวตน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น