วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

เศษซากกากเดนวิบากที่่เหลืออยู่

เศษซากกากเดนวิบากที่่เหลืออยู่
ขะยากยู้ขะยากไย้ใยเศษฝัง
เดนตะกอนขี้ตระไคลตะกอนกรัง
ขี้กะโล้โท้กากครั้งยังดินดอน
ซากกากกากขี้ซากกากตระกลันกร่อน
เศษกรรมผ่อนกากกำสอนเดนไคลไข
ขยะขี้เดนตะกอนของใครไคล
ส่วนที่เหลือกากกรรมใสใครตะกอน


 เดน
คำนาม
residue
กากเดนที่เหลือส่วนที่เหลือกากขยากขี้ตะกอน
leftovers
เดนของเหลือสิ่งที่เหลืออยู่ข้าวก้นบาตร
remnants
เศษเดน
dregs
กากชานขี่ตะกอนขี่กะโล้โท้กากขยากเดน
remain
ซากศพเศษอาหารสิ่งที่เหลืออยู่สิ่งที่ค้างอยู่เดน
leavings
ซากเศษส่วนที่เหลือเดน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น