วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

สูญพันธุ์

เก้งกวางกว่างกวากวิดแกว่งกวัน
โคควายควิดคว้าควันควัดค้อน
ละองละมั่งสมันสะเหมือนสมีตอน
กระซู่เลียงผาเขาสอนให้รู้สูญพันธุ์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น