วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ธรรมดาธรรมใดธรรมแดน

ธรรมแก่นธรรมแกนธรรมเกิด
ธรรมกล่องธรรมกายธรรมเลิศ
ธรรมเจิดธรรมจ้าถาโถมเจียง

สำคัญ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น