วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ตึงตึง

ที่ที่ไม่มีเสียงที่ที่มีเสียงนั้นช่างต่าง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น