วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ความคิดถึงคิดคำนึงระลึกนา

ความคิดหาปัญญายิ่งพิงพักผ่อน
ความคิดถึงประหนึ่งลมหายใจรอน
ความคิดถอนความคิดดึงตรึงดวงใจ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น