วันพุธที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ทุกคนมีสิทธิสร้างสรรค์ไว้เพื่อชั่วคราว


ทุกข์คนเขาสิทธิเราจริงหรือหนี้
ทุกคนสิทธิผลิตทุกข์อย่างไรมี
ทุกสิทธิที่มีโอกาสสร้างทำใด

การไม่กลับมาของผู้ปกป้อง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น