วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

เอื้อมอย่างไรไม่ถึงเงื้อง่า


เอื้อมอย่างไรไม่ถึงเงื้อง่า
เอื้อมไกลสุดตาเอื้อมไม่มีถึง
เอื้อมเอยของรักคิดของเราจึง
เอื้อมไปไม่ถึงอาตม์ซึ่งเราตาย

เอื้อมเอยเอื้อมเอ่ยเอือมเอื่อมเอื้อม
เอื้อมไฉนใยยิ่งยิ่งหายยิ่งห่าง
เอื้อมของของหายเอื้อมกายภัยทาง
เอื้อมสูงสุดปางเอื้อมจางอารยชน

เอื้อมถึงแม้นั่งห่างไกลใจธรรม
เอื้อมถึงแม้กรรมหนักหนาอาเพศ
เอื้อมถึงแม้ไกลปฏิบัติใดใจเจต
เอื้อมถึงฤเดชเดชาพาไป


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น