วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

มะรังมะเรืองเฟื้องฟุ้งสูงสว่าง

มะเรืองมะรางพร้างฟ้าสวาสวรรค์
มะเรืองมะเเร้แพรพราวตาพริ้มแพรพลัน
มะเรืองพราวพร้างงามสง่าวันมะรังมะเรืองไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น