วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

การให้ทานในสิ่งใดย่อมได้รับซึ่งผลตอบ


การให้ทานในสิ่งใดย่อมได้รับซึ่งผลตอบ
ทานในตอบผลกายามาส่งผล
ทานในตอบผลทางใจให้จิตยล
ทานในผลในกิริยาวาจากรรม
ทานในอาหารที่ให้ได้รับแน่
ทานในแท้แน่ของงามตามส่งผล
ทานในของที่สวยเลิศสุขทุกข์ปน
ทานในสนสวยสุขใส่กายการกรรม
ทานเท่าไรก็ย่อมได้ในส่งกลับ
ทานทำจับนับสิ่งใดใสสุดเจิด
ทานในของหอมทิพย์ธรรมประสบเพลิด
ทานในเกิดทานในตายในส่งธรรม
ทานในเมตตาไคลครเมตตาคืน
ทานในผืนกรุณาฟ้าร่มฉัตร
ทานในมุทิตาภัทรวัฒน์
ทานในปัจจัยในเจกอุเบกขากรรม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น