วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

กรรมคือหน้าที่ต้องทำกุศล


กรรมคือหน้าที่ต้องทำกุศล
กรรมก่อการดีผลซ้ำสิ่งไหน
กรรมก่อการกิจส่งกรรมใครใคร
กรรมก่อการให้ได้ผลตอบกรรม

กรรมใหม่เก่าปลุกเร้ากรรมสน
กรรมเก่ามากชนผลักผลส่งให้
กรรมใหม่บางอย่างยากยิ่งธรรมใจ
กรรมเก่ากรรมใหม่รู้แล้วแน่ใจมีกรรม

กรรมเก่าแน่มีกรรมเก่าแสนดีส่งผล
กรรมเก่ามากล้นกรรมเก่าให้ผลกรรมให้
กรรมเก่าไม่มีมีหรือเกิดเพื่อกรรมใด
กรรมเก่ามากให้กรรมเก่าเพื่อใครในกรรม

กรรมใหม่ในขณะกรรมละกรรมหลอกกลอกกลับ
กรรมใหม่ไม่ขยับกรรมกลับไม่ขยายกรรมร้ายหลีกหนี
กรรมใหม่ถึงแล้วแคว้นอโหสิกรรมคณะคณากรรมดี กรรมใหม่ใสที่กรรมมีสุดสางเส้นทางสุดกรรมกำ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น