วันพุธที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2558

สิทธิของเธอเธอมีสิทธธรรมมะส่ง

ศรัทธาลงตรงธรรมธรรมข้อไหน
สิทธิความคิดวกวนเวียนธรรมเรื่องใด
สิทธิของใจพื้นฐานจิตแนวธรรมทาง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น