วันอังคารที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ไม่มีใครทำให้ใครเกลียดกันได้ถ้าใจรัก

ไม่มีใครทำให้รักหากรักไม่
ไม่มีใครทำใหใครเป็นเหมือนใคร
ไม่มีใครปลุกปั่นได้หัวใจมี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น