วันอังคารที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2558

เกิดแก่เจ็บตาย

จอเอ๊ะบอเจ็บ

จอจานใหญ่ใส่ของได้ใหญ่หรือเล็ก
เอะใจพบพบภพแล้วแน่วแน่ศล
บอใบใบสกสักการใดมาแลยล
เจ็บเมื่อสนตนใจดูวิชชาจริงไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น